mafosz-logoA Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége közgyűlést tart, amelyre ezúton hívom meg a tagszervezetek küldötteit szavazati joggal és a szövetség tisztségviselőit tanácskozási joggal. A küldöttek megválasztásáról szóló jegyzőkönyvet a szavazati jog gyakorlása érdekében át kell adni az ügyvezető elnöknek. Ez alól csak azok a küldöttek kivételek, akiknek még nem járt le a tagszervezetük által korábban leadott mandátumuk (kérem időben ellenőrizzék). A szavazati jog gyakorlásának másik fontos feltétele, a 2019. évi tagdíj rendezettsége. Azokat a tagszervezeteket, amelyek a közgyűlés kezdetéig a 2019-es évet nem rendezték, az alapszabály értelmében töröljük a tagnévsorból, s csak vendég státuszt adhatunk küldöttjének.

Helyszín: Csili Művelődési Központ, 1201 Budapest, Nagy Győry István utca 4-6.
(Megközelíthetőség tömegközlekedéssel: a Boráros térről induló 23-as busszal Pesterzsébet, Baross utca megállóig. Leszállás után kicsit kell előre menni a Baross utcáig, és jobbra a Baross utcán az első kereszteződés után innen van a bejárata. A Boráros tér a 4–6-os, vagy a 2-es villamossal elérhető. A Keletiből a 24-es villamossal a MÜPÁ-ig, ott átszállni a 23-as buszra, vagy az S25-ös vonattal Pesterzsébetig, s onnan gyalog.)

A közgyűlés időpontja: 2020. március 7. szombat 10 óra

Határozatképtelenség esetén változatlan helyszínen és változatlan napirenddel, ismételten összehívom a közgyűlést – ezzel az értesítővel - és ismét meghívom a tagszervezetek küldötteit - 2020. március 7. 10 óra 30-ra, az alapszabály VIII/1.pontja alapján. Ebben az időpontban, a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes lesz a közgyűlés, mindazokban a napirendi pontokban, amelyek a jelen meghívóban szerepelnek.

A küldötteknek szóló közgyűlési anyagokat folyamatosan töltjük fel a  http://www.mafosz.hu/irattar.html oldalra (ezt csak regisztrált felhasználók láthatják, a tagszervezetek megkapták a belépéshez szükséges kódokat), illetve megküldjük a tagszervezeteknek a hozzáférést. Az Elnökség a közgyűlés délelőttjén még ülésezik, javaslatait a közgyűlésen ismertetem.

Napirend előtt:

Búcsúzunk … (Kérem emailben értesítsenek a tagszervezetek képviselői, vezetői, hogy név szerint is megnevezhessük azokat a fotográfusokat, akik az előző közgyűlés óta hunytak el.)

MAFOSZ Kitüntetések, fotóművészeti diplomák, egyéb díjak, oklevelek átadása

Szavazás ügyrendi kérdésekről (levezető elnök; a határozati jegyzőkönyv-vezetője, jegyzőkönyv hitelesítők, felszólalások időtartama, napirend).


A javasolt napirendek:

1. Új tagszervezetek felvétele

2. Beszámoló és pénzügyi jelentés a 2019-ben végzett munkáról.

  Előadó: üv.elnök; elnök; alelnökök

3. A Felügyelő Bizottság jelentése

  Előadó: Hidvégi Péter, a FEB elnöke (Jászkun Fotóklub, Szolnok)

4. Az Etikai Bizottság jelentése

  Előadó: Dr. Mann Judit, az Etikai Bizottság elnöke (Óbudai Fotóklub);

5. A MAFOSZ szervezeti átalakításának előkészítése

6. A MAFOSZ munkaterv javaslata és költségvetése 2020-ra

     Előadó: üv.elnök; elnök; alelnökök

6a. Fotóművészeti Nyári Egyetem?

6b. MAFOSZ Szalon pályázata és/vagy MAFOSZ Diaszalon pályázata

6c. Utazás a Világ körül pályázat

6d. Fotográfia napja rendezvénye

7. Egyebek

 

A közgyűlés előtt a klubok átvehetik a 2019. évi MAFOSZ Szalonra nevezett, még át nem vett képeiket.

Barátsággal üdvözöl mindenkit a személyes találkozásig:

Horváth Imre

elnök