mafosz logoA Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége közgyűlést tart, amelyre ezúton hívom meg a tagszervezetek küldötteit szavazati joggal és a szövetség tisztségviselőit tanácskozási joggal. A meghívó

Változott a MAFOSZ küldöttek delegálási rendszere. Már nem a tagszervezet tagságának kell megválasztania, hanem a tagszervezet vezetőjének megbíznia. (Amennyiben a tagszervezet vezetője a küldött is, kérjük, a megbízólevél küldött rovatánál is a saját nevét tüntesse fel.) A küldöttek megbízólevelüket a szavazati jog gyakorlása érdekében a regisztrációkor át kell adnia a titkárnak. A szavazati jog gyakorlásának másik fontos feltétele, a 2023. évi tagdíj rendezettsége, ezt a helyszínen is meg lehet tenni. Azokat a tagszervezeteket, amelyek a közgyűlés kezdetéig a 2023-as évet nem rendezték, az alapszabály értelmében töröljük a tagnévsorból, s csak vendég státuszt adhatunk küldöttjének.

A közgyűlés időpontja: 2024. március 9. szombat 9 óra 30.

Határozatképtelenség esetén változatlan helyszínen és változatlan napirenddel, ismételten összehívom a közgyűlést – ezzel az értesítővel - és ismét meghívom a tagszervezetek küldötteit – 2024. március 9. 10 óra, az alapszabály VIII/1.pontja alapján. Ebben az időpontban, a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes lesz a közgyűlés, mindazokban a napirendi pontokban, amelyek a jelen meghívóban szerepelnek.

A közgyűlés után 12 órakor, ünnepélyes diplomaátadót rendezünk. Vetítettképes rendezvény keretében átadjuk a MAFOSZ 2023. év II. félévi fotóművészeti diplomákat, valamint a  FIAP 2023. évi nemzetközi fotóművészeti minősítések diplomáit. Ekkor jelenik meg a Fotó-Hungarikum 2023 című kötet is. (Aki nem tudja átvenni diplomáját, kérem gondoskodjék arról, hogy valakinek átadhassuk, aki eljuttatja vagy egy rendezvényen átadhatja.)

Helyszín: Csili Művelődési Központ, 1201 Budapest, Baross u. 55. (Nagy Győry István u. 4-6.)
Érdemes a Baross utcai bejáratot használni, az udvarban lehet parkolni,

A küldötteknek szóló közgyűlési anyagokat folyamatosan töltjük fel a honlapunk Irattárába, illetve megküldjük a tagszervezeteknek.