2023.04.02. MAFOSZ Közgyűlés és díjátadó csoportkép2023. április 1-én tartottuk a közgyűlést a Csili Művelődési Központban. A meghirdetett időpontban most sem volt meg a határozatképesség, 26 tagszervezet képviselője írta alá a jelenléti ívet. Ők a MAFOSZ kiadványait vihették haza pályázati díjazáshoz, jutalmazáshoz. Új tagszervezetek felvételével kezdődött a MAFOSZ 2023. évi közgyűlése. Kővári-Vágner Rudolf mutatta be alkotócsoportját. A Képolvasók Fotóklub Egyesületet egybehangzó szavazással fogadták el a küldöttek. A hosszú ideje tagdíjat nem fizető, semmilyen aktivitást nem mutató klubok levelet kapnak, s ha továbbra sem reagálnak, törölve lesznek a tagnyilvántartásból.

Az elnökségi beszámoló és a 2022. évi gazdálkodás írásos anyaga mellett az elnök kérte, hogy nagyobb aktivitással vegyen részt a tagság a hírek elküldésében (mert több kritika érkezett, hogy kevés a hír a honlapon). Az eddigiekhez képest is kevesebb tagszervezet él a lehetőséggel, hogy megossza híreit, történéseit. A fotópályázatok eredményeit sem mindig kapjuk meg (még a szabályzatunk szerinti Védnökséggel rendelkező pályázatokról sem). A kiállítási meghívók elküldése is esetleges. Emellett továbbra is kérjük, hogy a tagszervezetekben hívják fel a figyelmet az adó 1%-ának a MAFOSZ számára való befizetésre.

A Felügyelő Bizottság elnöke, Hídvégi Péter ismertette a FEB munkáját és a beszámolók áttekintését. A számlavezetés, a naplófőkönyv vezetése, a banki, pénztári és bevételi-kiadási elszámolások szabályszerűen történtek az előírások betartásával. Az elszámolt tételeknél hiányosságot nem tapasztaltak.

Az Etikai Bizottság elnökének jelentését a 2022. évi esztendőről dr. Mann Judit szóban ismertette. Elmondta, hogy 2022-ben nem volt említendő eset. Ugyanakkor utalt rá, hogy a következő évtizedekben új kihívással kell majd szembenézni, a mesterséges intelligencia képalkotó képességével.

A MAFOSZ 2022. évi munkájáról szóló elnökségi beszámolót és a Pénzügyi jelentést a MAFOSZ 2021. évi gazdálkodásáról, a FEB jelentését elfogadta a közgyűlés.

Az Alapszabály módosításának egyik lényeges eleme, hogy egyszerűsödik a közgyűlési küldött delegálása (elegendő a tagszervezet vezetőjének megbízólevele), s egy küldött több tagszervezetet is képviselhet. A továbbiakban az elnökség 3 tagú, a regionális elnökök tanácsadó testületét kötelezően meg kell hívni az elnökségi ülésre, javaslataik esetleges elutasítását indokolni kell. Az SZMSZ módosítása is az előzőek szabályozására született.

Tisztújítás idejére a Jelölő és Szavazatszámláló Bizottság elnöke, Rónyai Rita vette át az ülés vezetését. A választás eredménye: elnök Horváth Imre, alelnök Bedő Kornél, titkár Fabó Katalin. Regionális elnökök: az eddigi Hipságh Gyöngyi, Mátyus Károly, Bedő Kornél, Koós László, Tóth István mellett az új regionális elnökök: Judik Alex (Dél-Alföld), Bárdos Tamás (Budapest), dr. Mondok Anita (Észak-Alföld) és Tóth András (Közép-Magyarország) lett. A Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság elnökei, tagságuk változatlan.

A MAFOSZ 2023. évi munkaterv javaslata és költségvetési tervezeténél az elnök ismertette a megkezdett s az év folyamán meghirdetendő fotópályázatokat, az alelnök a Diáfotó-pályázat kiterjesztését. A XL. MAFOSZ Szalon változatlan formában kerül megrendezésre. Mátyus Károly fotózási lehetőségekről, illetve esetleges későbbi nyári fotóstábor szervezésének lehetőségéről szólt. A MAFOSZ két NKA pályázatot is beadott, még döntés nem született.

A Kitüntetési Szabályzatban az elmúlt években – a járványra való tekintettel – ideiglenesen törlésre került a papírkép elfogadások felsorolása. Ennek megtartása mellett a Kitüntetési Bizottság javasolta a magyar képelfogadások 20%-ra való emelését. (Ezt nem fogadta el a testület.) Az A-Mafosz szinthez szükséges 10% papírkép-elfogadást támogatták. Ismét elhangzott, hogy kívánatos lenne, ha minden fotóklub rendezne fotópályázatot. (Ehhez segítséget az elnök, és több tagszervezet képviselője is ajánlott fel.) Az elnök kérte a bizottságokat, hogy tekintsék a szabályzatokat, igazítsák a kor követelményeihez, s terjesszék be módosításra

 

ÜNNEPÉLYES DIPLOMAÁTADÓ

mafosz jelvenyA közgyűlés után vetítettképes rendezvény keretében adtuk át a MAFOSZ 2022 II. félévi fotóművészeti diplomákat, valamint a  FIAP 2022. évi nemzetközi fotóművészeti minősítések diplomáit.

A-MAFOSZ diplomát szerzett: Mazán Erzsébet (Márvány Fotóműhely) és Sági Ági (Rákosmente Fotóklub).

A-MAFOSZ/b diplomát Kellerné Felső Sára (Duna Fotóklub Egyesület) és Szalai Attila (Bakony Fotóklub).

Az A-MAFOSZ ezüst fokozatát: Jámbori Tamás és Jene Sándor (3 F-K Körmend).

Platinadiplomát kapott Szabó József  (Kőbányai Fotóklub Budapest).

AFIAPA MAFOSZ tagjai közül 2022-ben huszonhatan szerezték AFIAP és az EFIAP-EFIAP level fotóművészeti kitüntető cím valamely fokozatát. Hosszas folyamat után érkeztek meg az oklevelek.

A FIAP fotóművésze (AFIAP) címet érdemelt ki 13 fő: Sági Ági, Solymos Ákos, Enyedi Attila, Eipl Bernadett, Papp Csaba, Győri Erzsébet, Gajdos Gábor, Orbók Ildikó, Szemlits Imre, Tassi Miklós, Marchhart Pál, Cirkos Sebestyén, Cirkos Veronika;

EFIAPA FIAP kiváló művésze (EFIAP) fokozatot 3 fotósunk: Dr. Mondok Anita, Taskó Barbara, Kellnerné Felső Sára;

A FIAP kiváló művésze bronzfokozatot (EFIAP/b) 2 fotósunk: Magdó István, Csillag Zsuzsanna;

A FIAP kiváló művésze ezüstfokozatot (EFIAP/s) 4 fő: Hipságh Gyöngyi, Eifert János, Szepesi Julianna, Bánóczi László

Hárman a FIAP kiváló művésze platinafokozatát (EFIAP/p): Jerszi Gabriella, Déri Judit, Barakonyi Károly

Kétgyémántos diplomát (EFIAP/d2) kapott: Kiss Imre.

Gratulálunk mindannyiuknak, s további sikereket kívánunk.

A rendezvényre jelent meg a Fotó-Hungarikum 2022 című kötet is.

Fotó: Eifert János