×

Hiba

JHtmlBehavior::mootools not found.

JHtmlBehavior::mootools not found.

mafosz kgy 11A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége 2016. február 27-én közgyűlést tartott Budapesten, a TIT Stúdió Egyesület székházában.
A meghirdetett időpontban nem volt meg a határozatképesség, mert nem jelent meg a tagszervezetek képviselőinek több mint a fele. Így az ismételten összehívott közgyűlés fél órával később kezdődött. Végül 44 tagszervezet képviselője írta alá a jelenléti ívet. Ők a MAFOSZ két-két (5–6000 Ft összértékű) kiadványát vihették haza pályázati díjazáshoz, jutalmazáshoz.

mafosz kgy 07Fotóművész diplomák

Napirend előtt Horváth Imre és Mátyus Károly átadta a 2015. II. félév diplomáit. A-MAFOSZ diplomát vehetett át Bánóczi László és Gaál Zoltán.
Egyperces csenddel emlékezett meg a Közgyűlés az elmúlt évben elhunyt tagtársakról.

A küldöttek, tagszervezetek a részletes programot, a közgyűlés anyagait elektronikusan megkapták, illetve a tagszervezetek vezetői és küldöttei a honlapon, az Irattárban érhették el. Az Elnökség a közgyűlés délelőttjén még ülésezett, javaslatait a közgyűlésen ismertettem. A megismételt közgyűlés az eredetileg kiküldött napirend szerint dolgozott.

1. Új tagszervezetek felvétele
Az alábbi szervezetek kérték felvételüket a MAFOSZ tagszervezeteinek sorába:
Ad Hoc Budapest Fotográfiai Alkotóműhely Egyesület (ABFA); Ajkai Fotóklub; Fotóklub Türje; Kecskeméti Fotókör; Lucien Hervé Kamera Klub; Nagyatádi Fotókör Fotóművészeti AlkotócsoportTEMI FMH Imagine Fotóklub és a Vésztői Digitálisan Fotózók Egyesülete. A jelentkező 8 tagszervezet felvételét megszavazta a Közgyűlés. Később néhány mondatban be is mutatkoztak a fotóklubok jelenlévő küldöttei.

2. Az elnökségi beszámoló és pénzügyi jelentés a 2015-ben végzett munkáról.
Az Elnök ismertette az Elnökség által is megvitatott pontosításokat, valamint ismertette az elnökségi határozatban megválasztott munkabizottsági tagságot, a megkezdett munkájukat. Horváth Imre elnök az Elnökség nevében sikeres munkát kívánt a megválasztottaknak. Megköszönte az eddig tevékenykedő alelnökök, bizottsági tagok munkáját.

3. A Felügyelő Bizottság jelentése
A Felügyelő Bizottság beszámolóját Hídvégi Péter, a Felügyelő bizottsági elnöke ismertette. Ezt és a Pénzügyi jelentést a MAFOSZ 2015. évi gazdálkodásáról elfogadta a Közgyűlés.

4. Az Etikai Bizottság jelentése
Az Etikai Bizottság elnökének, dr. Mann Juditnak szóbeli jelentését a 2015-es esztendőről meghallgattuk. Nem volt megtárgyalandó ügy, de a bizottsági elnök kitért a pályázatok kiírásának gyakori felületességére, a pontos fogalmazás fontosságára.
A MAFOSZ 2015. évi munkájáról szóló elnökségi beszámolót a módosításokkal elfogadta a Közgyűlés.

{gallery}kozgyules/2016{/gallery}

5. Tisztségviselő-választás
A Közgyűlés – adminisztratív okok miatt szavazott az elnök és az ügyvezető elnökről. Megerősítette, megválasztotta Horváth Imre elnöki, illetve Fabó Katalint üv. elnöki tisztségében a korábban rögzített határidőig.

6a. Az Alapszabály módosítása
Néhány pontosítás mellett leglényegesebb változási javaslat, hogy a telephely – ideiglenesen – 2051 Biatorbágy, jókai u. 12. lesz, amennyiben a bíróság jóváhagyja. A MAFOSZ továbbra is keres telephelynek, irodának, összejöveteli lehetőségnek helyiséget.

6b. Az SZMSZ módosítása
Megszűnt a Pályázatíró bizottság, a pályázati figyelés továbbiakban az alelnök feladatköre lesz.

7a. A MAFOSZ munkaterv-javaslata és költségvetési terve 2016-ra
A Költségvetés részleteinél vetette fel az Elnök a már több éve mindig elhalasztott tagdíj-változtatási javaslatot. Az alapdíj melletti tagonkénti évi 100 Ft-ra tett javaslatot. Sok hozzászólás érkezett ellene és mellette is. Végül levette napirendről, év közi rendkívüli közgyűlés fog dönteni róla. Kérte, hogy a klubok vitassák meg. Megemlítette azt is, hogy a FIAP tagdíj 300 Euró, azaz klubonként 900–1000 Ft, utalt a küldötteknek adott könyvek értékére, mely meghaladja az éves tagdíjat. Valamint utalt arra, hogy az 1%-ok bőven fedezhetnék a szövetség költségvetését, ha a klubok tagsága élne ezzel a lehetőséggel, valamint ha költségvetési fedezete lenne rá a MAFOSZ-nak, vásárolhatna olyan szoftvert, mellyel FIAP pályázatokat rendezhetne, és így növelhetné a bevételt. Fedezet hiányában azonban ezt nem lehet megtenni.

7b. A Fotóművészeti Nyári Egyetem előkészületei
Hipságh Gyöngyi (Soproni Fotóklub) ismertette az idei, 2016. július 9–16-ig tervezett FNYE előkészületeket. A 2015-ös Fotóművészeti Nyári Egyetem helyszíne: SOPRON

7c. MAFOSZ Szalon pályázata
Lényeges változás, hogy nem összpontszám, hanem átlagpontszám alapján dől el az alkotócsoportok versenye. Ebben minden olyan kollekció részt vesz, mely legalább 18 nevezett képből áll. Az elfogadott képek átlagpontszáma alapján legjobb kollekció elnyeri a MAFOSZ vándorserlegét, emlékplakettjét és oklevelét. További két kiemelkedő kollekciót oklevéllel jutalmaz a rendezőség. A MAFOSZ oklevéllel jutalmazza a nevezett képek átlagpontszáma alapján legjobb kollekciót. Az egyéni képek versenyében 1., 2., 3., (és különdíjas) alkotásokat oklevéllel és éremmel jutalmazza.

A MAFOSZ 2016-os munkatervét és költségvetési tervét elfogadták a küldöttek.

8. A MAFOSZ  Szabályzatainak módosításai

a. Pályázati és kiállítási szabályzat

A Pályázati és Kiállítási bizottság, valamint az elnök aktualizálta, egyértelműsítette, valamint módosítási javaslatok tett. A Közgyűlés elfogadta a Pályázati és kiállítási szabályzat módosítását, aktualizálását. (Az Elnök – már korábban is – felkérte a Kiállítási és a Kitüntetési Bizottságokat, hogy a módosítások szerint véleményezzék az Elnök javaslatait a MAFOSZ védnökséggel és a MAFOSZ által elismert pályázatokról, és a továbbiakban tegyék meg javaslataikat, hogy nyilvánosságra lehessen hozni.)

b. Kitüntetési szabályzat

A Pályázati és kiállítási szabályzatból következő változtatások, az aktualizálás mellett javaslat született az első minősítés eléréséhez szükséges idő (3 év plusz az eljárási idő), valamint a további szintek közötti idő (1 év plusz az eljárási idő) változtatására. Egy-egy szint elérése könnyebbé válhat. (A kitüntetési szabályzat aktualizált melléklete: a Nyomtatvány a diplomák igényléséhez űrlap és egy képelfogadásokat összesítő Excel-táblázat.)

c. Év Fotográfusa szabályzat

Az Év Fotográfusa szabályzatban egy pontban történt változtatás. Az Év Fotóművészeti Alkotócsoportja szabályzatában csupán a szóhasználat változik. (Mindkét szabályzat kiegészítő táblázatainak módosítása szükséges)

9. Egyéb

Az egyebek között Demeter Pál hirdette a XXIII. Egri Tábort, melynek időpontja: 2016. július 14–20.

Horváth Imre

Fotó: Tóth Imre és Bánhelyi József Zoltán