kozgyules1A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége 2015. február 28-án tisztújító közgyűlést tartott Budapesten, a TIT Stúdió Egyesület székházában.
A meghirdetett időpontban nem volt meg a határozatképesség, mert nem jelent meg a tagszervezetek képviselőinek több mint a fele. Így az ismételten összehívott közgyűlés fél órával később kezdődött. Végül 43 tagszervezet képviselője írta alá a jelenléti ívet. Ők a szervezet 4-4 kiadványát vihették haza, pályázati díjazáshoz, jutalmazáshoz.

Fotóművész diplomák

Napirend előtt Horváth Imre és Mátyus Károly átadta a hazai és nemzetközi díjakat és diplomákat. Díszoklevéllel köszönték meg a 35 éves Jászkun Fotóklub eddigi munkáját. E-MAFOSZ diplomát vehetett át Fekete Zoltán, Ferenczi Attila, Gál Cecília, Herpai Imre, Lakatos Krisztián, kozgyules2Monostoriné Hrabovszky Éva Klára, Szarka János, Szécsényi Zsuzsa és Szepesi Julianna.
E-MAFOSZ bronzdiplomát Baán Katalin és Bedi Gyula érdemelt ki.

Az elnök megköszönte az eddigi ügyvezető elnök több évtizedes fotókulturális közéleti tevékenységét. Kührner László HonES-MAFOSZ diplomát vett át. Vastaps kísérte köszönő szavait.

 

kozgyules6 kozgyules4 kozgyules5 kozgyules3  

Egyperces csenddel emlékezett meg a Közgyűlés az elmúlt évben elhunyt tagtársakról.

A küldöttek, tagszervezetek a részletes programot, a közgyűlés anyagait és a jelölőlistát elektronikusan megkapták, illetve a tagszervezetek vezetői és küldöttei a honlapon, az Irattárban érhették el. Az Elnökség a közgyűlés délelőttjén még ülésezett, javaslatait a közgyűlésen ismertettem. A megismételt közgyűlés az eredetileg kiküldött napirend szerint dolgozott.

1. Új tagszervezetek felvétele
Az alábbi szervezetek kérték felvételüket a MAFOSZ tagszervezeteinek sorába: Légy Képben Fotóklub (Dombóvár), Csobánkai Fotókör, Harkai Fotóművészeti Műhely, Euro Foto Egyesület (Nagyvárad), Homoród Fotóklub, Laffert Fotókör (Dunaharaszti), Zsámbéki Fotós Szalon, Szigetköz Fotóműhely, Bonyhádi Fotóklub, Bátonyterenye Fotó Klub és a Fényecset Fotóklub Egyesület. A jelentkező 11 tagszervezet felvételét megszavazta a Közgyűlés. Továbbiakban a felvételüket kérők a Közgyűlés meghirdetéséig kérhetik felvételüket, a Közgyűlésig ideiglenes tagságot kapnak, a szervezet honlapján a „felvételre várók” megjelöléssel. Továbbra is a Közgyűlés dönt a teljes jogú tagságukról.

2. Az elnökség beszámolója és pénzügyi jelentése a 2014-ben végzett munkáról.
Az Elnök ismertette az Elnökség által is megvitatott pontosításokat. A MAFOSZ 2014-es munkájáról szóló elnökségi beszámolót a módosításokkal elfogadta a Közgyűlés.

3. A Felügyelő Bizottság jelentése
A Felügyelő Bizottság elnökének, Hídvégi Péternek beszámolóját ’Sigmond Györgyné Felügyelő bizottsági tag ismertette a FEB 2014-ben végzett munkájáról. Ezt és a Pénzügyi jelentést a MAFOSZ 2014-es gazdálkodásáról elfogadta a Közgyűlés.

4. Az Etikai Bizottság jelentése
Az Etikai Bizottság elnökének, dr. Mann Juditnak szóbeli jelentését a 2014-es esztendőről meghallgattuk. Nem volt megtárgyalandó ügy. Szavazást nem igényelt a napirendi pont.

5. Az SZMSZ módosítása
Az ügyvezető elnök feladataiból kikerül a FIAP kapcsolattartás, külön válik a két feladat. Az Elnökség javaslata szerint a FIAP kapcsolattartó nem alelnöki funkcióban látja el feladatát. A FIAP officer (kapcsolattartó) személyére az Elnök tesz javaslatot és az Elnökség választja 4 évre. A Közgyűlés ezt elfogadta.
Az Elnök ismertette az Elnökség döntését: FIAP kapcsolattartó: Imre Levente (EFIAP/b): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Módosítottuk az SZMSZ-t: a Jelölő bizottság 3 tagú a továbbiakban.

6. Tisztségviselő-választás
A Közgyűlés megerősítette a Jelölő és Szavazatszámláló bizottságot: elnöke Rónyai Rita, tagjai Fekete Zoltán és Tiszavölgyi Zsolt. Mandátumuk 2018. évi Közgyűlésig szól.
A Közgyűlés elfogadta a Jelölő bizottság által nyilvánosságra hozott jelöltlistát, a helyszínen kiegészítve a hiányzó helyeket.
A titkos szavazás végeredménye a 2019. évi Közgyűlésig szóló tisztségekre:
Elnök: Horváth Imre
Ügyvezető elnök: Fabó Katalin

Regionális alelnökök:
    Közép-Magyarország: Baán Katalin
    Észak- Magyarország: Koós László
    Nyugat-Dunántúl: Hipságh Gyöngyi
    Dél- Dunántúl: Bedő Kornél
    Budapest: Eisenmann József
    Közép- Dunántúl: Mátyus Károly
    Észak- Alföld: Csidér Bálint
    Dél-Alföld: Katona Péter
    Határon túli régió: Tóth István
Felügyelő bizottság:
    Elnök: Hídvégi Péter
    Tagok: ’Sigmond Györgyné, Szitáné Király Erika
Etikai bizottság:
    Elnök: dr. Mann Judit
    Tagok: Bartók Gyöngyvér, Tóth Zsuzsanna
Horváth Imre elnök az Elnökség nevében megköszönte a bizalmat és sikeres munkát kívánt a megválasztottaknak és a Szövetségnek. Megköszönte az eddig tevékenykedő alelnökök, bizottsági tagok munkáját.

7. A MAFOSZ munkaterv-javaslata és költségvetési terve 2015-re
A Költségvetés részleteinél ismertette az Elnök az elnökségi javaslatot, mi szerint a tervezett nyári több napos elnökségi munkaülésig van módjuk a tagdíjhátralékban lévő tagszervezeteknek, hogy hátralékukat rendezzék. Utána érvényt szereznek az Alapszabály rendelkezéseinek.
Cservenák Péter, a Forte Fotóklub vezetője ismertette az előkészületeket. A 2015-ös Fotóművészeti Nyári egyetem helyszíne: Vác, ideje: 2015. JÚLIUS 4-11.
Felvetődött, hogy a MAFOSZ Szalon pályázatát több kategóriában hirdessük meg. 4 igen szavazat, 1 tartózkodás (többi ellenszavazat) mellett elutasította a Közgyűlés. Hogy maradjon a digitális beadás a Szalonra, a Közgyűlés 4 nem szavazat, 1 tartózkodás (többi igen) mellett elfogadta.

A MAFOSZ 2015-ös munkatervét és költségvetési tervét elfogadták a küldöttek.
8. A MAFOSZ  Szabályzatainak módosításai
A Közgyűlés elfogadta a Pályázati és kiállítási szabályzat módosítását, aktualizálását. Az Elnök felkérte a Kiállítási és Kitüntetési Bizottságokat, hogy az elmúlt évi  módosítások szerint véleményezzék az Elnök javaslatait a Védnökséggel és a Támogatással ellátott pályázatokról, és a továbbiakban tegyék meg javaslataikat, hogy nyilvánosságra lehessen hozni.

9.  Egyéb
Az egyebek között vetette fel Molnár István Géza, hogy tekintsük át, és aktualizáljuk az Etikai kódexünket. Az elnök felkérte az Etikai Bizottságot, hogy tekintse át és tegye meg javaslatait.
Demeter Pál hirdette a XXII. Egri Tábort, melynek időpontja: 2015. július 16-22.

Fabó Katalin jegyzetei alapján
összeállította Horváth Imre