A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége 2015. február 28-án délután 13 órai kezdettel tisztújító közgyűlést tart Budapesten, a TIT Stúdió Egyesület székházában (1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.)

A küldötteknek, tagszervezeteknek a részletes programot, és a jelölő listát elektronikusan kiküldjük, illetve bejelentkezés után az Irattárban megtekinthető. A tagszervezetek vezetői és küldöttei az Irattárban érhetik majd el a 2015. február 28-ai közgyűlés anyagait.

Az Elnökség a közgyűlés délelőttjén még ülésezik, javaslatait a közgyűlésen ismertetem.
A Jelölő és Szavazatszámláló Bizottság összegezte a tisztségviselő-választási jelöléseket (megtekinthető beljelentkezés után az Irattárban). Nem érkezett jelölés a határon túli alelnöki tisztségre, a Választási Bizottság elnöki tisztségére és bizottsági tagságra, valamint az Etikai Bizottság és a Felügyelő Bizottság tagjaira.

Ugyanígy nem érkezett még jelentkezés, helyszínjavaslat a Fotóművészeti Nyári Egyetem megrendezésére. Kérem ezért a MAFOSZ tagszervezeteit, hogy mérlegeljék környékükön az FNYE megrendezését! Ez nem jelenti azt, hogy a tagszervezeteknek kellene megrendeznie, hanem csupán a tagszervezetek helyismeretükkel, kapcsolatrendszerükkel, szervezőkészségükkel segítenek a megrendezésben. Egyben ez bemutatkozási lehetőség is a Nyári Egyetem hallgatósága és az ország fotóstársadalma előtt. A Fotóművészeti Nyári Egyetem megrendezésének csak így van hosszú távú jövője. Nem lenne jó megszakítani egy több évtizedes jól működő rendszert.

Horváth Imre
elnök