A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége 2015. év elején tisztújító közgyűlést tart Budapesten, a TIT Stúdió Egyesület székházában (1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.) Ezt az előzetes értesítést azért tesszük közzé, hogy a tagszervezetek fel tudjanak készülni.
A tagszervezetek küldöttei, képviselői akkor gyakorolhatják szavazati jogukat, ha felmutatják érvényes küldöttválasztó jegyzőkönyvüket. (A jelöltek és megbizatásuk érvényessége ellenőrizhető: Küldöttek (és megbizatásuk határideje)) Még nem késő megújítani vagy elkészíteni! Jegyzőkönyvminta: http://www.mafosz.hu/images/Mafosz/kuldottvalasztas.doc

A közgyűlési napirendek írásos előterjesztését januárban kapják meg a tagszervezetek e-mailben, illetve elérhető lesz a honlapon.
A MAFOSZ Választási Szabályzatával összhangban a Jelölő Bizottság feladata a jelölések összegyűjtése. A jelöltállítás fontos szempontja, hogy csak akkor válik valaki jelöltté, ha legalább 3 tagszervezet támogatja ebben. A jelölttől a jelölő tagszervezet szerzi be az írásos nyilatkozatot, melyet a www.mafosz.hu weblapról, a MAFOSZ menüpontból lehet letölteni (http://www.mafosz.hu/images/Mafosz/Nyilatkozat.doc), e nyilatkozat a tisztség elvállalásáról szól. Ha valakit több tisztségre jelöltek, akkor mindegyikről külön kell nyilatkoznia. Ha valakit egy tisztségre több tagszervezet is jelölt, akkor elegendő egyszer nyilatkoznia, és annak a tagszervezetnek juttatnia el a nyilatkozatát, aki őt először megkereste. A kitöltendő nyilatkozatok (melyek sokszorosíthatók) letölthetők a MAFOSZ honlapjáról.
Egyéb kérdésekben a MAFOSZ a 2014. év elején módosított Választási Szabályzata irányadó, mely letölthető a www.mafosz.hu oldalról. (http://www.mafosz.hu/images/Mafosz/Valasztasi_Szabalyzat_2014.doc)
A jelöléseket és az írásos nyilatkozatokat 2014. december 31-ig kell eljuttatni a Jelölő Bizottság elnökének, Rónyai Ritának (1071 Budapest, Dembinszky u. 20. Mfszt. 5.).

Jelölő Bizottság