mafosz-logoA Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége tisztújító közgyűlést tart, amelyre ezúton hívom meg a tagszervezetek küldötteit szavazati joggal és a szövetség tisztségviselőit tanácskozási joggal. A küldöttek megválasztásáról szóló jegyzőkönyvet a szavazati jog gyakorlása érdekében át kell adni az ügyvezető elnöknek. Ez alól csak azok a küldöttek kivételek, akiknek még nem járt le a tagszervezetük által korábban leadott mandátumuk (kérem időben ellenőrizzék). A szavazati jog gyakorlásának másik fontos feltétele, a 2018. évi tagdíj rendezettsége. Azokat a tagszervezeteket, amelyek a közgyűlés kezdetéig a 2018-as évet nem rendezték, az alapszabály értelmében töröljük a tagnévsorból, s csak vendég státuszt adhatunk küldöttjének.

Helyszín: Budapesti Művelődési Központ (Budapest XI., Etele út 55.)

A közgyűlés időpontja: 2019. március 2. szombat 10 óra

Határozatképtelenség esetén változatlan helyszínen és változatlan napirenddel, ismételten összehívom a közgyűlést – ezzel az értesítővel - és ismét meghívom a tagszervezetek küldötteit - 2019. március 2. 10 óra 30-ra, az alapszabály VIII/1.pontja alapján. Ebben az időpontban, a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes lesz a közgyűlés, mindazokban a napirendi pontokban, amelyek a jelen meghívóban szerepelnek.

A küldötteknek szóló közgyűlési anyagokat folyamatosan töltjük fel a  http://www.mafosz.hu/irattar.html oldalra. (Ezt csak regisztrált felhasználók láthatják. A tagszervezetek megkapták a belépéshez szükséges kódokat.)

Napirend előtt:

Búcsúzunk … (Kérem emailben értesítsenek a tagszervezetek képviselői, vezetői, hogy név szerint is megnevezhessük azokat a fotográfusokat, akik az előző közgyűlés óta hunytak el.)

MAFOSZ Kitüntetések, fotóművészeti diplomák, egyéb díjak, oklevelek átadása

Szavazás ügyrendi kérdésekről (levezető elnök; a határozati jegyzőkönyv-vezetője, jegyzőkönyv hitelesítők, felszólalások időtartama, napirend).


A javasolt napirendek:

1. Új tagszervezetek felvétele

2. Beszámoló és pénzügyi jelentés a 2018-ban végzett munkáról.

  Előadó: üv.elnök; elnök; alelnökök

3. A Felügyelő Bizottság jelentése

  Előadó: Hidvégi Péter, a FEB elnöke (Jászkun Fotóklub, Szolnok)

4. Az Etikai Bizottság jelentése

  Előadó: Dr. Mann Judit, az Etikai Bizottság elnöke (Óbudai Fotóklub);

5. Alapszabály, SZMSZ módosítás

6. Tisztújítás (Jelöltlista)

6.a. elnök választása

6.b. ügyvezető elnök választása

6c. területi alelnökök választása

6d. Felügyelő Bizottság választása

6e. Etikai Bizottság választása

7. A MAFOSZ munkaterv javaslata és költségvetése 2019-re

     Előadó: üv.elnök; elnök; alelnökök

7a. Az év magyar fotósa – Az év magyar fotója pályázat tervezete

7b. Fotóművészeti Nyári Egyetem?

7c. MAFOSZ Szalon pályázata

7d. MAFOSZ Diaszalon pályázata

7e. Utazás a Világ körül pályázat

7f. Fotográfia napja rendezvénye

8. Egyebek

 

A közgyűlés után

1. A Fujifilm rövid bemutatkozása, bemutatója

2. A 2018. évi nagyváradi FNYE vetítettképes beszámolója

Barátsággal üdvözöl mindenkit a személyes találkozásig:

Horváth Imre

elnök