Pályázati kiírás

szalon-logo

A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége fotópályázatot hirdet tagszervezetei és azok tagjai részére. A MAFOSZ Szalon célja, hogy bemutassa a kortárs magyar fotográfia eredményeit, a fotóművészeti alkotócsoportok legújabb munkáinak kiállításával.

A MAFOSZ együttműködési megállapodást kötött a FotoKlikk-kel (http://www.fotoklikk.hu), az egyik legjelentősebb magyarországi professzionális fotográfiai portállal. A FotoKlikk az online zsűrizés világviszonylatban is egyedülálló lehetőségét dolgozta ki és vezette be, 2014-től a MAFOSZ munkáját is támogatja e fotópályázat-szervezéssel.

A pályázaton csak azok a MAFOSZ-tagszervezetek vehetnek részt, melyek a beküldési határidőig rendezték a 2014. évi tagdíjukat. A szövetség minden tagegyesülete egy-egy kollekcióval pályázhat, amely maximum 24 db digitális, vagy digitalizált képből állhat, de minimum 3 szerző egy-egy művét kell, hogy tartalmazza. Egy szerző (többes tagság esetén is) csak egy kollekcióban szerepelhet, maximum három alkotással. Sorozat nem adható be. A MAFOSZ Szalonra csak olyan művek küldhetők, amelyek a korábbi MAFOSZ Szalonokon még nem kerültek közönség elé. Aki ezt figyelmen kívül hagyja, kizárja magát és alkotó közösségét az idei és a következő évi szalonon való részvételből is. A szövetség arra kéri tagszervezeteinek tagjait, hogy két évnél nem régebbi alkotásokkal pályázzanak!

A fotók témája, technikája, formája és műfaja kötetlen. A fotókat digitális formában, jpg formátumban, sRGB színmódban kérjük feltölteni. Képek maximális mérete: hosszabbik oldal 1400 pixel, rövidebbik oldal 1050 pixel (nagyobb képméretek esetén 1400 pixelre hosszabbik oldalra méretezi le a rendszer a képeket). A pályázónak rendelkeznie kell a képek 2400 pixel nagyságú változatával, mert elfogadás esetén ebben a méretben kéri be a rendezőség a kiállításra. (Törekedjenek a szerzők a szabvány képalakokra 3:2, 4:3, 1:1!).

A pályázati anyagokat a pályázó alkotócsoportok képviselői előzetes regisztráció után tölthetik fel a pályázati szerverre. A képek feltöltése: 2014. május 1-től-2014. május 15-ig lehetséges a Fotoklikk pályázati oldalán:  http://mafosz-szalon2014.fotoklikk.hu. Egy MAFOSZ tagszervezettől csak egy személy (az alkotócsoport vezetője v. megbízottja) tölthet fel képeket. (Első alkalommal regisztrációként fiókot kell létrehozni. Következő látogatáskor már a választott felhasználónévvel és jelszóval belépve szerkesztheti pályázati anyagait.)

A szerveren minden felhasználónak csak a saját adatállományaihoz van hozzáférési joga. A megadott adatokat a kiíró és a pályázat szervező adatbázisában rögzíti, azokat harmadik félnek nem adja ki. A pályázó a regisztrációval hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez és a pályázatban szereplő feltételek szerinti kezeléséhez, továbbá nevének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához.

A szerver 2014. május 1-től 2014. május 15. reggel 8 óráig fogad el feltöltéseket. Az utolsó napokban a feltöltés lassulhat, ezért kérjük a pályázókat, lehetőség szerint minél hamarabb töltsék fel és véglegesítsék pályázati anyagaikat. A zsűri elé csak a véglegesített pályázatok kerülhetnek.
A Nevezési adatlap kitöltése során kell kiválasztani az Alkotócsoport nevét, és megadni az Alkotócsoportból pályázók kétjegyű számkódjait (szabadon választható 00-tól 99-ig) és nevét. Így külön nevezési lapot nem kell kitölteni.

A pályamű képoldalán semmilyen jelzés nem szerepelhet, amely utal a szerzőre. A feltöltendő állomány fájlneve tetszőleges (a rendszer átnevezi a fájlneveket). A feltöltés után kell megadni a képcímet. E címben kell szerepeltetni a megadott kódot. Pl.: 07_Nagyvárosi kontraszt.

A pályázati anyag a pályázat lezárásáig szerkeszthető. A zsűri elé csak a lezárt pályázatok kerülnek. A lezárással a pályázó alkotócsoport a beadott pályázatát (feltöltött képeit) véglegesíti. Ezt követően a képeit és a nevezési adatlapot már nem tudja módosítani.

Amennyiben valaki különleges, kézműves technikával készítette el a pályázatra alkotását vagy saját nagyítást szeretne kiállítani, azt beválasztás esetén papírképként is megküldheti az eredményhirdetés után, a kiállítási naptárban meghatározott időpontig, maximum 30 × 40 cm-es méretben. Ebben az esetben is fel kell tölteni egy digitális változatot a zsűrizési rendszerbe.
A kiállításra elfogadott, illetve díjazott fotók nagyíttatását 30 × ~20 cm-es méretre és 30 × 40 cm-es paszpartuzását a MAFOSZ saját költségére vállalja.

A pályázók alkotásaik beküldésével nyilatkoznak arról, hogy rendelkeznek a képek személyiségi jogi engedélyeivel. Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait. Amennyiben a beadott fotók mégis megsértik más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a MAFOSZ-t mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.

A pályázók, alkotásaik beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a kiállítás és a szövetség népszerűsítése érdekében a pályázaton nyertes fotók szerzői jogdíj (felhasználási díj) fizetése nélkül, nevük feltüntetésével megjelenjenek a nyomtatott és elektronikus sajtó valamennyi formájában, földrajzi és időbeli korlátozás nélkül; és a kiállításra elfogadott fotók megjelenjenek a szalon katalógusában: a Fotó-Hungarikum 2014 kiadványban, valamint a MAFOSZ honlapján. A fotók ettől eltérő célokra való felhasználására a MAFOSZ csak a pályázóval kötendő külön szerződés alapján jogosult.

A zsűri az értékelt képanyagnak megfelelően dönt a díjak kiadásáról, esetleges visszatartásáról vagy megosztásáról.

A pályaműveket szakértő zsűri értékeli: a zsűri munkájában való részvételre, a MAFOSZ elnöke kéri fel a szakértőket. A zsűri elnöke: Szamódy Zsolt Olaf fotóművész, a Magyar Fotóművészek Szövetségének elnöke.
A zsűri teljes jegyzőkönyvét a szövetség digitális formában, weblapján hozza nyilvánosságra. A legjobb kollekció elnyeri a MAFOSZ vándorserlegét, emlékplakettjét és oklevelét. További két kiemelkedő kollekciót oklevéllel jutalmaz a rendezőség. A különféle intézmények, társadalmi és szakmai szervezetek, gazdasági vállalkozások által felajánlott különdíjakat egyéni alkotók és alkotóközösségek részére ítéli oda a szalon zsűrije.

A kiállítás anyagát tartalmazó album megjelenésének feltétele a pénzügyi fedezet megteremtése. Az albumok példányonkénti tervezett hozzájárulási összege 3500-4000 Ft, amire a zsűrizést követően lehet jelentkezni. (Végleges ár az igényelt albumok ismeretében.)
A pályázók - alkotásaik beküldésével - elfogadják a részvételi feltételeket.

Naptár:

Pályázati regisztráció és képfeltöltés kezdete: 2014. május 1.

Pályázati anyag véglegesítése: 2014. május 15. reggel 8 óráig

Zsűrizés: 2014. május 15-25-ig.

Értesítés az eredményről a www.mafosz.hu weblapon és a Fotósélet hírlevélben: 2014. május 28-ig.

A kiállításra beválasztott, különleges technikájú, saját nagyítású papírképek, valamint a 2400 pixel méretű állományok beérkezési határideje: 2014. június 5.

A kiállítás tervezett megnyitója: 2014. július 5-én 17 órakor (Miskolcon, a Fotóművészeti Nyári Egyetem helyszínén). Másodbemutatók: 2015. július 1-ig