kozgy2A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége 2019. március 2-án közgyűlést tartott a Budapesti Művelődési Központban. A meghirdetett időpontban nem volt meg a határozatképesség, mert nem jelent meg a tagszervezetek képviselőinek több mint a fele. Így az ismételten összehívott közgyűlés fél órával később kezdődött. Végül 36 tagszervezet képviselője írta alá a jelenléti ívet. Ők a MAFOSZ kiadványait vihették haza pályázati díjazáshoz, jutalmazáshoz.

Napirend előtt Horváth Imre és Mátyus Károly átadta a 2018. II. félév diplomáit.

A-MAFOSZ – MAFOSZ fotóművésze címet ért el: Bartal Balázs (Zalaegerszegi Fotóklub), Csidér Bálint (Jászkun Fotóklub), Gyöngyösi János (Biatorbágyi Fotóklub), Kovács Norbert (Komlói Fotókör), Maráczi László (Biatorbágyi Fotóklub), Szabó Ferenc (Biatorbágyi Fotóklub), Tejsi András (Márvány Fotóműhely), Tóth Katalin (Óbudai Fotóklub). A-MAFOSZ/b – MAFOSZ bronzdiplomás fotóművésze címet ért el: Bánóczi László (Kamera Fotókör), Déri Judit (Mecseki Fotóklub), Rajkai György (Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesülete), Zelkó Csilla (TEMI FMH Imagine Fotóklub). A-MAFOSZ/g – MAFOSZ aranydiplomás fotóművésze címet ért el: Bedi Gyula (Dunatáj Fotókör). Életmű-díjat vehetett át: Ligeti László (Duna Fotóklub Egyesület).
(Fotó: Horosnyi Sándor)

Egyperces csenddel emlékeztek meg az elmúlt évben elhunyt tagtársakról.

Ügyrendi kérdések után új tagszervezetek felvételéről döntöttek. A MAFOSZ tagszervezeteinek sorába tartozik a továbbiakban a Sárvári Fotóklub és a Varadinum Fotóklub.

Az elnökségi beszámoló és a 2018. évi gazdálkodás következett a végzett munkáról. (Alelnökök, bizottságok beszámolóit lásd az Irattárban! Az írásos anyag mellett az Elnök ismertette kozgy3az Elnökség által is megvitatott pontosításokat. Az elnök kérte, hogy nagyobb aktivitással vegyen részt a tagság a Fotósélet anyagainak elküldésében. Továbbra is kérjük, hogy a tagszervezetekben hívják fel a figyelmet az adó 1%-ának a MAFOSZ számára való befizetésre. (Ez megoldás lehetne a szervezet költségvetésére.)

A Felügyelő Bizottság elnöke, Hídvégi Péter ismertette a FEB munkáját és a beszámolók áttekintését.

Az Etikai Bizottság elnökének jelentését a 2018. évi esztendőről dr. Mann Judit szóban ismertette. Nem volt megtárgyalandó ügy. Felhívta a tagszervezetek és a tagok figyelmét, hogy a pályázatok zsűrizésekor figyeljenek az összeférhetetlenségre. A MAFOSZ 2018-as munkájáról szóló elnökségi beszámolót és a Pénzügyi jelentést a MAFOSZ 2018-as gazdálkodásáról, a FEB jelentését és az Etikai bizottság jelentését elfogadta a Közgyűlés egybehangzóan.

Alapszabály-módosítási javaslatokat írásban megkapták a tagszervezetek képviselői. Az ebben foglalt lényegesebb kiegészítések: A szervezet nem közhasznú jogállású; a MAFOSZ nem fogad külföldről érkező pénzügyi támogatást; a tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs. Vezető tisztségviselő az elnök, s – az eddigi ügyvezető elnök megnevezés helyett – az alelnök; az alapszabályba bekerül a vezető tisztségviselők neve, adata. Alapszabály módosítását egybehangzóan elfogadta a közgyűlés.

Az SZMSZ-módosítási javaslatokat írásban megkapták a tagszervezetek képviselői. Az ebben foglalt lényegesebb kiegészítések: Vezető tisztségviselő az elnök, s – az eddigi ügyvezető elnök megnevezés helyett – az alelnök. Egységes szerkezetbe kerültek az alelnök és bizottságok feladatai. Meghatározásra kerültek a vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottság tagjainak összeférhetetlenségi szabályai. Egybehangzóan elfogadta a közgyűlés.

kozgy1Következett szervezet tisztújítása, ténylegesen az eddigi tisztségviselők megerősítése. A választás idejére Rónyai Rita, a Jelölő és Szavazatszámláló Bizottság elnöke vette át az ülés levezetését. A jelöléseket (igen csekély mértékben) már korábban megtették a tagszervezetek. A helyszínen Tóth István határontúli területi alelnök és Mátyus Károly Közép-Dunántúli területi alelnök jelöltlistára kerülését elfogadta a Közgyűlés.

A választás titkos szavazással történt, 35 érvényes szavazólap volt.

Elnök továbbra is: Horváth Imre (32 szavazat), alelnök: Fabó Katalin (32 szavazat).

Területi alelnökök:
Közép-Magyarország: Baán Katalin (33 szavazat)
Észak-Alföld: Csidér Bálint (33 szavazat)
Észak-Magyarország: Koós László (33 szavazat)
Közép-Dunántúl: Mátyus Károly (24 szavazat)
Dél-Dunántúl: Bedő Kornél (33 szavazat)
Budapest: Eisenmann József (33 szavazat)
Nyugat-Dunántúl: Hipságh Gyöngyi (33 szavazat)
Dél-Alföld: Katona Péter (33 szavazat)
Határon túli: Tóth István, (23 szavazat)

Felügyelő bizottság:
elnök: Hidvégi Péter (33 szavazat)
tag: Király Erika (32 szavazat), ’Sigmondné Borz Judit (31 szavazat)

Etikai bizottság:
elnök: Mann Judit (33 szavazat)
tag: Szalai Sándor (32 szavazat), Széplaki József (31 szavazat)

A MAFOSZ 2019. évi munkatervi és költségvetési javaslata következett. (Lásd az Irattárban!) Az év magyar fotósa – Az év magyar fotója pályázat tervezeténél az elnök kiemelte, hogy csak abban az esetben tudja a szervezet megrendezni, ha sikerül pályázati pénzt nyerni, illetve a tagszervezetek támogatókat irányítanak a pályázathoz. Az idei Fotóművészeti Nyári Egyetem, a tavalyi DAFAT megrendezésének ismeretében Derekegyházon lesz augusztus elején.
Tavaly döntött a közgyűlés a papírképesXXXVI MafoszSzalondiaszalon-logo MAFOSZ Szalon és a vetítettképes digitális MAFOSZ Diaszalon megrendezéséről. Tervezete most a közgyűlés elé került.
Az Utazás a Világ körül pályázat kiállításának megrendezését a Jászkun Fotóklub, Szolnok vállalta.
A Magyar Fotográfia Napja központi ünnepség Veszprémben lesz a Bakony Fotóklub rendezésében.
A MAFOSZ 2019. évi munkatervét és költségvetését a kiküldött írásos anyagok jóváhagyásával elfogadta a küldöttgyűlés.

Az Egyebek között az Év Fotóművészeti Alkotócsoportja pályázat értékelő táblázata pontozásának megváltoztatása a kiküldött írásos anyagok jóváhagyásával megtörtént, a pontok súlyozásában nagyobb szerepet kapott a végzett munka.

FUJIFILM SloganA Közgyűlés után a Fujifilm Magyarország tartott rövid bemutatót, a tagszervezetek klubnapjaik megrendezéséhez is hívhatják őket, amikor bővebb előadással, helyszíni eszközpróbákkal ismerkedhetnek meg a Fuji legújabb termékeivel.

 fuji1 Fuji2

Utolsó program ezen a napon Tóth István által a nagyváradi Fotóművészeti Nyári Egyetemről összeállított ötvenperces vetítés volt. (Ennek anyaga Tóth Istvántól megrendelhető.)